Locatie Walburg (Zwijndrecht)

Waarom Kindcentrum Nova locatie Walburg? 

… Van baby tot aan de middelbare school.
… Ondersteuning door pedagoog en intern begeleider onderwijs.
… Doorlopend Engels vanaf 2 jaar tot en met groep 8.
… Focus op keuzevrijheid, samenwerken en zelfstandigheid (Dalton).
… Leuke sport- en cultuuractiviteiten na schooltijd.
… Tijdens de buitenschoolse opvang leren zwemmen.
… Speciale groep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
… Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) voor een bevorderende leeromgeving en het voorkomen van gedragsproblemen.

Kindcentrum Nova locatie Walburg (Zwijndrecht)

Hoendersekade 1
3332 KW Zwijndrecht

De Were 1a (kinderdagverblijf)
3332 KC Zwijndrecht

© Copyright MetEldert