Locatie Slikkerveer

Waarom Kindcentrum Nova locatie Slikkerveer? 

… Doorgaande ontwikkelingslijn van peuter tot voortgezet onderwijs.
… Ondersteuning door pedagoog, intern begeleider onderwijs en logopedie.
… Talentontwikkeling door sport- en cultuuractiviteiten (Brede school).
… Doorgaande thematische lijn.

Kindcentrum Nova locatie Slikkerveer (Ridderkerk)

Prinsenstraat 74
2983 CL Ridderkerk

Onderwijs:
0180 – 412 503
algemeen@dereijer.nl
www.dereijer.nl

    De Reijer
    © Copyright MetEldert