Locatie Heer Oudelands Ambacht (Zwijndrecht)

Waarom Kindcentrum Nova locatie Heer Oudelands Ambacht?

… Van peuter tot aan de middelbare school.
… Doorlopend Engels vanaf 2 jaar tot en met groep 8.
… Moderne methodes en leermiddelen.
… Ondersteuning door pedagoog en intern begeleider onderwijs.
… Leuke sport- en cultuuractiviteiten na schooltijd.
… Tijdens de buitenschoolse opvang leren zwemmen.
… Speciale groep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

Kindcentrum Nova locatie Heer Oudelands Ambacht (Zwijndrecht)

Beethovenlaan 97
3335 BE Zwijndrecht

Onderwijs:
078 – 610 24 64
info@develhoek.nl
www.develhoek.nl

© Copyright MetEldert