Locatie De Draaimolen (Barendrecht)

Het aanbod
Uw kind is elke dag welkom van 7.00 uur tot 18.00 uur voor onderwijs en opvang. Opvang is mogelijk aansluitend aan de schooltijden en ook na 18.00 uur in een vertrouwde omgeving. Dankzij peuterstart en Victor de Verkenner gaat uw kind goed voorbereid naar de basisschool. Er is zowel binnen als buiten genoeg ruimte om te spelen en te ontdekken met andere kinderen.

VOOR DE KINDEREN VANAF 4 JAAR

 • Een Vreedzame School met veel oog voor sociaal emotionele ontwikkeling
 • Leerling mediatoren opgezet vanuit de vreedzame school
 • Een Erasmusklas voor meerbegaafde leerlingen
 • In groep 8 het Pré Gymnasium aan i.s.m. het Dalton College
 • Onderdeel van Stichting OZHW PO/VO, met doorlopende leerlijnen tot 18 jaar
 • Ondersteuning door een orthopedagoog en intern begeleider onderwijs.
 • Onderwijs met veel aandacht voor 21e century skills
 • Oog voor techniek door inzet van 3D printer
 • Diverse specialisten onder andere op het gebied van rekenen, gedrag, muziek en hoogbegaafdheid
 • Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kan onze school investeren in meer en beter muziekonderwijs, dit in samenwerking met verschillende vakdocenten.
 • Een zeer betrokken en enthousiaste ouderraad
 • Kinderraad

Nauwe samenwerking tussen school en opvang is prettig voor uw kind en handig voor u:

 • Uw peuter gaat voor sommige activiteiten naar de kleutergroep, denkt u hierbij aan gezamenlijk zingen, voorlezen en praten in de kring. Ook spelen ze samen. Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt en naar de kleuterklas gaat, kent hij of zij het klaslokaal, de juffen en de andere kinderen al.
 • Wanneer uw peuter van de opvang naar de basisschool gaat, bespreken de pedagogisch medewerker en de leerkracht wat uw peuter allemaal al kan en waar hij of zij nog wat (extra) ondersteuning nodig heeft.
 • De principes van de Vreedzame School staan centraal op school en bij de opvang. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen zich gehoord en gezien voelen en dat zij een stem krijgen waardoor ze samen beslissingen nemen en conflicten oplossen.

Op de Bachlaan kunt u terecht voor:

Voor de peuters:

 • Een rustige, knusse groep met baby’s en dreumesen in het kinderdagverblijf
 • Speelse en leerzame activiteiten voor peuters van 2 en 3 jaar in het kinderdagverblijf, de peutergroep en de Victor de Verkenner
 • Voor en na schooltijd de leukste opvang om samen met andere kinderen te spelen.
 • Uw kind kan tijdens de vakanties naar Wiedewei Buitengewoon.

Meer informatie over opvang in het kindcentrum aan de Bachlaan? Kijk op de website van Kibeo.

Wilt meer informatie over de school? Kijk dan  op de website van De Draaimolen.

Op de Stellingmolen kunt u terecht voor:

Voor de peuters:

 • Victor de Verkenner
 • Voor en na schooltijd de leukste opvang om samen met andere kinderen te spelen.
 • Tijdens de vakantie de leukste opvang op de eigen locatie! Liever heel de dag groen doen? Uw kind kan tijdens de vakanties ook naar Wiedewei Buitengewoon.

Meer informatie over opvang in het kindcentrum aan de Stellingmolen? Kijk op de website van Kibeo.

Wilt meer informatie over de school? Kijk dan  op de website van De Draaimolen.

Kindcentrum Nova De Draaimolen (Barendrecht)

Adres locatie Bachlaan:
Bachlaan 4, 2992 GK Barendrecht (basisschool)
Bachlaan 2, 2992 GK Barendrecht (kinderdagverblijf)

Adres locatie Stellingmolen:
Stellingmolen 12, 2992 DN Barendrecht

© Copyright MetEldert